Tủ lạnh âm sâu -86°C

Tủ lạnh âm sâu -86°C

Giá: 0

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

Tủ lạnh siêu âm -86oC này được thiết kế đặc biệt và sản xuất cho các ứng dụng đa dạng của các sản phẩm sinh học như Virus,vi trùng, erythrocytes - hồng cầu, máu đỏ, leucocytes - bạch cầu và cutis -các bộ phận sinh học. Các ứng dụng này thường được thấy ở các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y tệ dự phòng và các viện nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm về điện, các dự án về hóa học, các viện nghiên cứu sinh học và trong các công ty vận chuyển thủy sản đường biển.

Các tên khác của sản phẩm: Tủ lạnh âm sâu -86oC, Tủ lạnh lưu trữ các loại sinh phẩm, Tủ lạnh âm sâu lưu trữ các loại sinh phẩm, Tủ bảo quản virus, Tủ lạnh bảo quản virus, Tủ lạnh âm sâu bảo quản virus, Tủ lạnh âm sâu bảo quản phôi, Tủ lạnh sâu bảo quản phôi, Tủ lạnh âm sâu bảo quản mầm, Tủ lạnh bảo quản mầm, Tủ lạnh sâu bảo quản mầm, Tủ lạnh âm sâu bảo quản hồng cầu, Tủ lạnh sâu bảo quản bạch cầu, Tủ lạnh âm sâu bảo quản mô, Tủ lạnh bảo quản mô, Tủ lạnh sâu bảo quản mô, Tủ đông âm sâu, Tủ lạnh siêu âm sâu, Tủ lạnh âm sâu -86oC

Sản Phẩm Liên Quan