Thiết bị phụ trợ làm bánh

Xẻng vuông 9011
Xẻng vuông 9011

Giá: 277000

Xẻng KS-59
Xẻng KS-59

Giá: 139000

Xẻng bồ tát
Xẻng bồ tát

Giá: 198000

Xẻng 818
Xẻng 818

Giá: 79000

Xẻng nhọn
Xẻng nhọn

Giá: 79000

Dao cắt 2 cán
Dao cắt 2 cán

Giá: 297000