Bếp âu 4 họng, chiên phẳng Berto's EP G7T4P4FM

Bếp âu 4 họng, chiên phẳng Berto's EP G7T4P4FM

Giá: 0

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

Bếp âu 4 họng, chiên phẳng Berto's EP G7T4P4FM

  • Công suất họng đốt/Burners' power: 3,5*2 + 7*2Kw
  • Tổng công suất họng đốt/BURNERS total power: 28Kw (24.08Kcal/h)
  • Điện thế/Voltage: 230V
  • Đường kính/Diameter: Ø80*2+110*2+70mm 
  • Kích thướng tổng/Dimensions (W*D*M): 800*700*1040mm
bep au 4 hong, chien phang berto's ep g7t4p4fm hinh 0

Sản Phẩm Liên Quan