Bàn Đông mát trưng bày hải sản belnor

Bàn Đông mát trưng bày hải sản belnor

Giá: 0

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

Làm mát riêng biệt của hộp trên và dưới.

Không gian hiển thị mở hoàn toàn để dễ dàng truy cập.

Lưu trữ và trưng bày hải sản.

Tùy chỉnh theo kích thước khách hàng

2 ° C ~ 10 ° C / -5 ° C ~ -18 ° C

Sản Phẩm Liên Quan