Tủ lạnh âm sâu -25/-30°C

Tủ lạnh âm sâu -25/-30°C

Giá: 0

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

Tủ lạnh âm sâu -25/-30°C được thiết kế để bảo quản các loại blood plasma (máu ở dạng pasma ), các nguyên liệu sinh học, vaccine, thuốc thử, các nguyên liệu phòng thí nghiệm. Sản phẩm này được sử dụng chủ yếu trong các viện nghiên cứu, ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm học thuật và hệ thống bảo quản mẫu sống.

Các tên khác của sản phẩm: Tủ bảo quản huyết thanh, Tủ lạnh bảo quản huyết thanh, Tủ lạnh bảo quản Vaccine, Tủ bảo quản Vaccine, Tủ lạnh bảo quản sản phẩm sinh học, Tủ bảo quản vật phẩm sinh học, Tủ lạnh bao đá, Tủ lạnh bảo quản vât tư phòng thí nghiệm, Tủ bảo quản vât tư phòng thí nghiệm, Tủ lạnh bảo quản mẫu sinh phẩm, Tủ lạnh bảo quản máu ở dạng Plasma, Tủ bảo quản các nguyên liệu phòng thí nghiệm, Tủ bảo quản các nguyên liệu sinh học, Tủ bảo quản máu Plasma, Tủ lạnh y tế, Tủ lạnh âm sâu -25/-30°C

Sản Phẩm Liên Quan