Tủ lạnh âm sâu -152°C

Tủ lạnh âm sâu -152°C

Giá: 0

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

 

Tủ lạnh âm sâu -125oC là sản phẩm được thiết kế đặc biệt và sản xuất cho các ứng dụng đa dạng của các sản phẩm sinh học như Virus,vi trùng, erythrocytes - hồng cầu, máu đỏ, leucocytes - bạch cầu và cutis -các bộ phận sinh học, skeleton, các sản phẩm sinh học, các sản phẩm của đại dươmg, các sản phẩm điện thử nghiệm trên các vật liệu đặc biệt.

Đó là các ứng dụng trong các ngân hàng máu, bênh viện, trung tâm y tế dự phòng, viện nghiên cứu phát triển các viện nghiên cứu sinh học và phòng thí nghiệm trọng điểm và các ứng dụng khác nữa.

Các tên khác của sản phẩm: Tủ lạnh siêu âm sâu, Tủ lạnh âm sâu, Tủ lạnh âm sâu bảo quản virus, Tủ lạnh bảo quản vi khuẩn, Tủ lạnh âm sâu bảo quản vi khuẩn, Tủ lạnh lưu trữ các loại sản phẩm sinh học, Tủ lạnh bảo quản thủy sản, Tủ lạnh bảo quản các sản phẩm thuộc về biển, Tủ lạnh bảo quản các sản phẩm thuộc về biển, Tủ đông âm sâu, Tủ lạnh siêu âm sâu, Tủ lạnh âm sâu -125oC

Sản Phẩm Liên Quan