LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU ĐIỆN NHỎ DHL-32

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU ĐIỆN NHỎ DHL-32

Giá: 0

Đặt ngay

Thông tin chi tiết

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU ĐIỆN NHỎ DHL-32

Điện Thế  :   220 V / 2500 W

Nhiệt Độ  :   50 °C ~ 300  °C

Kích Thước : 550 x 485 x 340  mm

Sản Phẩm Liên Quan